09 diciembre 2010

Estadístiques publicades

Des de fa 3 mesos aproximadament, en aquest blog heu vist una enquesta al voltant de la formació com educadors/es socials.

En l'àmbit penitenciari elaborem un butlletí quinzenal on aportem aquelles activitats, inquietuds, links, reflexions... que ens ajuden en la nostra pràctica diària; ens permet estar connectats, informats i vinculats a la resta de companys/es.

Doncs bé, en aquest darrer número, he exposat un resum de les respostes donades en la darrera enquesta que paso a detallar-vos.

Respecte a al primera pregunta: D'on creus que has après més com educador/a social? Un 58% considera que de la seva pràctica diària, un 33% dels companys o comandaments, un 25% dels propis usuaris i només un 17% de la universitat.
 
A la pregunta: A l'acabar la formació, et senties preparat per treballar? El 42% admet haver estat poc preparat, el mateix percentatge opina que suficientment preparat i un 17% gens preparat. Ningú s'ha considerat força o totalment preparat, fet que unit a la pregunta anterior, ens fa pensar que la universitat no ofereix les eines necessàries per afrontar la pràctica diària.

Així, consideren que hauria aspectes a millorar en el procés formatiu del professional. En concret, demanden més pràctiques a centres, professors millor preparats, assignatures o itineraris per especialitzar-te, millors coneixements dels diferents col·lectius amb els que treballem, pràctiques a classe d'experiències reals, millorar la selecció de tutors en els centres de treball i tenir més coneixement dels diferents programes educatius existents.

Per últim, els lectors del blog consideren que allò que ha de tenir un/a educador/a social per ser un bon professional és creure en sí mateix i en la professió, constància, empatia, capacitat per enfrontrar-se a conflictes, motivació, vocació, paciència, interès per millorar en la seva pràctica, capacitat d'escolta, adaptabilitat i tenir clares les seves funcions.

Gràcies a tots per participar!!